Μέσω αυτού του Email
Fanclub@paok-stuttgart.de
μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τηλεφωνικώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο

0049-711-5537273.

Καί μέσω FACEBOOK πατίστε εδώ